AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Lidia grup: B
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:  

http://www.marmontecnologia/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4